Logo Fundación Turismo Palma de Mallorca 365
Patis i casals

Can Bauló i Cal Capità Flexes

Les cases dels corsaris

Cal Bauló ha rebut diferents noms al llarg de la seva història (Can Bonapart, Can Marcó i Can Llull), vinculats tots als cognoms dels seus successius propietaris. Durant el segle XVIII va ser coneguda per aquesta raó com a Can Bauló, en referència al capità corsari Antoni Bauló, qui n'era propietari al voltant del 1715. Aquest, al seu torn, va vendre la casa a uns rics comerciants, els Mataró.

El capità Flexes també rep el nom d'un patró corsari d'origen tarragoní, que va comprar aquesta casa el 1638 i que al segle XVI havia pertangut als mercaders Llull. Va ser un personatge molt conegut en la seva època gràcies al negoci lucratiu del cors, i  va anar escalant de posició en la societat fins arribar a governador de l'esquadra de Mallorca. Després de la seva mort, la seva vídua va vendre la casa a un altre capità corsari, Jaume Sard, de manera que la casa també ha estat coneguda com Can Sard.

Bifurcación calle Apuntadors y Forn de la Glòria
07012 Palma

x