Logo Fundación Turismo Palma de Mallorca 365

Política de privacitat

 

Responsable del tractament: FUNDACIÓ TURISME PALMA 365

CIF G57744344

 

Domicili fiscal:

C/ Plaça Cort, 1

07001 Palma

Illes Balears

 

Domicili d'accés:

C/ Socors, 22a

07002 Palma

Illes Balears

Tel. 971225986

admin.ftp365@palma.cat

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

Les dades recollides a través d'aquesta pàgina web es tracten per tal de donar resposta a la teva petició i/o consulta.

 

Amb quines bases legitimadores tractem les teves dades personals?

La base de legitimació per al tractament de les teves dades personals és el teu consentiment informat, que podràs retirar en qualsevol moment. No obstant això, la retirada del teu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments que s'haguessin fet amb anterioritat.

 

Qui són els destinataris de les teves dades?

Les teves dades personals no es comunicaran a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal.

 

Durant quant de temps conservarem les teves dades personals?

Conservem les teves dades personals durant un termini de dos anys.

 

Quins són els teus drets?

Com a titular de les dades, i en qualsevol moment, pots exercir els drets següents:

(1) Dret d'accés. Tens dret a confirmar que estem tractant les teves dades personals i, en cas afirmatiu, a obtenir una còpia de les dades i informació completa sobre el tractament.

(2) Dret de rectificació. Tens dret a corregir errors, modificar les dades inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació que és objecte de tractament.

(3) Dret de supressió. Tens dret a sol·licitar la supressió de les teves dades sense dilació indeguda, en cas que el tractament sigui il·lícit o la finalitat que en va motivar el tractament o la recollida hagi desaparegut.

(4) Dret a la limitació del tractament. Tens dret a sol·licitar la suspensió del tractament en cas que aquest sigui il·lícit o l'exactitud de les dades hagi estat impugnada.

(5) Dret d'oposició. Tens dret a oposar-te al tractament de les teves dades quan tingui per objecte el màrqueting directe o quan hagi de cessar el tractament per motius relacionats amb la teva situació personal, llevat que s'acrediti un interès legítim o sigui necessari per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

(6) Dret a no ser objecte de decisions individualitzades. Tens dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o t'afecti, llevat que sigui necessari per a l'execució d'un contracte, estigui permès per la llei o hagis donat el teu consentiment explícit.

(7) Dret de portabilitat de les dades. Tens dret a rebre les dades personals que ens hagis facilitat en un format estructurat, comú i de lectura mecànica, i a poder transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Per a qualsevol dubte o consulta i per exercir els teus drets, pots adreçar un escrit a Fundació Turisme Palma 365, c/ Socors, 22a, 07002 Palma, Illes Balears, o bé al correu electrònic

admin.ftp365@palma.cat.

 

Mesures de seguretat

Fundació Turisme Palma 365 tractarà sempre les teves dades de forma absolutament confidencial i complint el deure preceptiu del secret de les dades, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant amb aquesta finalitat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les teves dades i n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzats. Tot i això, has de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

x