Logo Fundación Turismo Palma de Mallorca 365

Sobre nosaltres

Amb la denominació "Fundació Turisme Palma de Mallorca 365" es constitueix una fundació en matèria turística i de promoció exterior, sense ànim de lucre.

 

La Fundació té per finalitat promocionar i fomentar el turisme de la ciutat de Palma i, si escau, de l'illa de Mallorca, i partint d'això, desenvolupar, entre altres, les activitats següents:

- Fer valer els recursos turístics, culturals i patrimonials, públics i privats, de la ciutat de Palma, així com de la resta de municipis de Mallorca.
- Promoure la presència activa de Palma com a destinació als mercats turístics i, si escau, de la resta de municipis de Mallorca, per dur a terme promocions conjuntes.
- Millorar l'oferta turística de la destinació mitjançant la creació, el desenvolupament i la promoció de productes turístics, innovadors i diferenciadors.
- Organitzar viatges de familiarització i campanyes de promoció, tant en l'àmbit local com el nacional i internacional.
- Facilitar la participació i col·laboració de tots els sectors econòmics i serveis públics de la ciutat de Palma en la gestió del turisme i la promoció exterior.
- Elaborar, produir, editar, difondre i explotar material necessari de divulgació, publicitat i imatge a fi de donar a conèixer els recursos, béns i serveis turístics que ofereix la destinació, i fomentar la captació de visitants.
- Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la ciutat.
- Vetllar perquè el patrimoni cultural, arquitectònic i natural, així com la identitat i les tradicions pròpies de la ciutat de Palma, siguin un element clau per diversificar l'oferta turística, de manera que aquesta singularitat cultural esdevingui una eina més per superar la desestacionalització i atreure turistes tot l'any.
- Planificar, gestionar i promocionar el desenvolupament turístic, així com gestionar els recursos turístics de caràcter públic quan aquests ho requereixin i resulti d'interès general.
- Planificar, gestionar, promoure i fer totes aquelles activitats que puguin beneficiar l'increment de la qualitat de l'oferta turística de la destinació.
- Gestionar i promoure la innovació i la millora continuada de la qualitat dels serveis turístics i no turístics de la destinació, tant públics com privats, així com el desenvolupament sostenible.
- Coordinar i harmonitzar iniciatives públiques i privades relacionades amb el turisme sempre que estiguin en línia amb les polítiques turístiques establertes.
- Actuar, si s'escau, d'interlocutor amb les diferents administracions públiques i entitats privades respecte a temes turístics i en totes aquelles matèries que l'afectin transversalment.
- Exposar a les autoritats i entitats competents les necessitats i els suggeriments que considerin d'interès per contribuir a la millora de la planificació turística de la destinació.
- Promoure i elaborar anàlisis i estudis que ajudin a conèixer la situació del turisme en la destinació, oferint la informació obtinguda a tots els interessats.
- Fomentar i impartir formació adreçada a millorar la qualificació professional dels treballadors del sector turístic.
Promoure i, si s'escau, participar en acords, concerts i convenis amb altres organismes per a la realització d'accions de promoció turística de la ciutat de Palma, així com de la resta de municipis de l'illa.
- Unificar i canalitzar una estratègia de comunicació integrada de la destinació cap als ciutadans i visitants on estiguin representats tots els sectors.
- Donar suport al desenvolupament de la infraestructura turística dels serveis complementaris.
- Promocionar la ciutat de Palma i, si s'escau, de l'illa de Mallorca, com a seu especialitzada per acollir congressos, fires, convencions, jornades, seminaris o viatges d'incentius, així com les infraestructures existents dedicades al turisme de reunions.
- Promocionar la ciutat de Palma com a destinació en els mercats de creuers turístics i, per tant, al desenvolupament del tràfic de creuers, i promocionar i desenvolupar el turisme nàutic.
- Oferir servei d'assessorament a tots els operadors del sector turístic.
- Generar, aconseguir i administrar recursos per a un millor desenvolupament de la Fundació.

 

Compte General 2021 Fundació Turisme Palma 365

 

Informe auditoría operativa Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 2021.pdf

Informe cumplimiento normativa Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 2021.pdf

Informe comptes anuals Fundación Turisme Palma de Mallorca 365 2021.pdf

 

  

La Fundació Turisme Palma de  Mallorca 365 és un òrgan mixt, compost en la seva part pública per l'Ajuntament de Palma i Ports de Balears. Les dues entitats conformen el 51% de la Fundació.

El 49% restant el constitueixen els patrons privats següents:

 

Baleares Consignatarios Tours, s.l.
http://www.bcagency.net/

 

Arabella Hospitality España, SLU
https://www.arabella.com/

 

Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A.
https://www.balearia.com/

 

Palma de Mallorca Aquarium, S.A.
https://palmaaquarium.com/

 

Air Europa Líneas Aéreas, SAU.
https://www.aireuropa.com/

 

Viajes Soltour, S.A
https://www.grupo-pinero.com

 

City Sightseeing España, S.L.
https://city-sightseeing-spain.com/

 

Malla, S.A.
https://www.malla.es/

 

Iberostar, Hoteles y Apartamentos, S.L.
https://www.iberostar.com/

 

"Hotel Beds Group, S.L. "
https://corporate.hotelbeds.com/

 

Meliá Hotels International, S.A.
https://www.melia.com/

 

Hoteles Pabisa, SLU
https://www.pabisa.com

 

Viajes Sidetours, SA.
https://www.sidetours.es/

 

HM Hotels, S.L.
https://www.hmhotels.net/

 

RIUSA II, S.A. (Riu Hotels)
https://www.riu.com/

x