Logo Fundación Turismo Palma de Mallorca 365
Palma ciutat emmurallada

Torres de Gumara

Una doble porta fortificada amb segell musulmà

Els musulmans van decidir aixecar una doble porta fortificada a la part de Llevant de Palma, a la qual van anomenar Gumara. Es tractava d'un recinte emmurallat i emmerletat, quadrangular, amb dues portes, una que donava a l'exterior i una altra que donava a l'interior de la ciutat. Aquests dos accessos de Gumara oferien una estructura similar a la de la resta de portes existents en el cèrcol emmurallat de l'antiga Madina Mayurqa.

 

En l'actualitat es conserva una de les portes d'aquella muralla: la de la Gabella de la Sal, al principi del carrer de la Mar, la qual dona una idea de les dimensions que tenien aquests accessos.  Amb la conquesta de Mallorca per Jaume I, la torre de Gumara va passar a anomenar-se Castell del Temple o, simplement, Temple.

 

Calle del Temple, 9B
07001 Palma

x