Logo Fundación Turismo Palma de Mallorca 365
Edifici modernista

Can Casasayas - Simetria modernista

Façanes ondulades que es miren de cara

La ruta modernista per Palma té a l'edifici Casasayas i la pensió Menorquina alguns dels seus referents visuals. Es tracta de construccions concebudes amb una simetria i un dinamisme originals inclosos en la tendència modernista de l'"Art Nouveau". Els dos edificis són d'idèntica factura, simètrics, separats pel carrer Santacília. Van ser construïts a instàncies de Josep Casasayas Casajuana, propietari de la pastisseria Can Frasquet. El projecte és de Francesc Roca, qui va dirigir les obres en una primera fase. Es van acabar sota la direcció de Guillem Reynés.

Les plantes baixes exterioritzen els elements constructius, com les columnes metàl·liques. Els pisos presenten un disseny i un tractament ondulat que aconsegueixen un gran dinamisme i plasticitat. Els ferros dels balcons i la fusta dels finestrals completen aquest efecte. Les obertures configuren arcs parabòlics i altres formes variades. Aquest accentuat tractament plàstic i dinàmic permet adscriure l'obra dins de la tendència modernista de l'"Art Nouveau". Els ingredients decoratius no són abundants, però hi apareixen representades estilitzacions de falgueres, acants i papallones, especialment en els capitells i en el ferro forjat dels balcons.

 

Costa de Can Santacília, 8
07001 Palma

x