Logo Fundación Turismo Palma de Mallorca 365
Edifici modernista

Antiga Casa de les Mitges - Sota la influència del mestre Gaudí

Balcons triangulars en una façana singular

Antiga Casa de les Mitges, que bonica que ets! I ho és perquè Lluís Forteza Rey probablement va haver de conèixer a Gaudí, encara que només fos pel fet que el seu pare Josep era l'orfebre de la Catedral de Palma. I aquest contacte va ser decisiu per a entendre la singularitat d'aquest edifici, que el 1906 va projectar i dirigir (i que al seu torn era el seu taller).

 

Encara avui es coneix popularment aquest edifici de cinc plantes com l'Antiga Casa de les Mitges, pel local comercial a la planta baixa on estava situada una merceria amb aquest nom.

 

Els materials que es van utilitzar en la seva ornamentació són pedra a la planta baixa, rajola vista fins a la segona planta i una textura rugosa a la resta de la façana. La decoració està basada en els plafons de fusta amb motllures curvilínies i de caràcter vegetal, la musivària (fragments de rajoles) sota els balcons, i els plafons circulars de ceràmica són de la primera etapa de la fàbrica de rajoleria La Roqueta. Criden l'atenció els dos balcons de la quarta planta, de planta triangular.

C/ Colom, 11
07001 Palma

reloj.svg
Lliure
x