Logo Fundación Turismo Palma de Mallorca 365

Accessibilitat

FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 ofereix el seu web amb un disseny accessible amb l'objectiu de garantir l'accés als continguts al major nombre possible de persones, tenint en compte col·lectius amb discapacitats fí­siques i col·lectius amb diferents entorns tecnològics o d'accés.

 

El desenvolupament de la web de visitpalma.com es basa en la consideració de la norma UNE-EN 301549, requerida pel RD 1112/2018, i de les pautes d'accessibilitat al contingut WCAG 2.1. , en el nivell AA, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web)​.

 

 

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 16.2 del Decret 216/2023, de 5 de desembre), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple per:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

 

 

Aquesta pàgina web compleix amb les pautes d'accessibilitat WCAG 2.1 per assegurar que el contingut és accessible per a tothom, incloent persones amb discapacitats. A continuació, es detallen els diferents aspectes que hem considerat per garantir aquest compliment.

 

Contrast de Color

Per assegurar una bona llegibilitat, el contrast de color entre el text i el fons compleix amb els requisits mínims establerts per les WCAG 2.1.

 • El text normal té un contrast d'almenys 4.5:1 respecte al fons.
 • El text gran (més de 18pt o 14pt en negreta) té un contrast d'almenys 3:1 respecte al fons.
 • Els elements gràfics i les interfícies d'usuari també compleixen amb els requisits de contrast per garantir la seva visibilitat.

 

Formularis

Els formularis estan dissenyats per ser accessibles i fàcils d'utilitzar per a tothom.

 

Títols i Estructura

L'estructura de la pàgina i l'ús de títols són coherents i clars, facilitant la navegació i la comprensió del contingut.

 • Els títols (h1, h2, h3, etc.) s'utilitzen de manera jeràrquica per indicar l'estructura del contingut.
 • Els encapçalaments són descriptius i permeten als usuaris entendre ràpidament el tema de cada secció.
 • Les llistes i altres elements estructurals es fan servir de manera coherent per organitzar la informació.

 

Navegació i Interactivitat

La navegació per la pàgina web és senzilla i intuïtiva, permetent a tots els usuaris accedir fàcilment al contingut.

 • El menú de navegació és consistent a totes les pàgines del lloc web.
 • Es proporciona un mapa del lloc per facilitar la localització del contingut.
 • Els enllaços tenen descripcions clares i precises sobre la seva destinació.

 

Text Alternatiu per a Imatges

Totes les imatges de la pàgina web tenen un text alternatiu (atribut alt) que descriu el contingut de la imatge, excepte les imatges decoratives tenen un atribut alt buit per ser ignorades pels lectors de pantalla..

 

Compatibilitat amb Teclat

Totes les funcions de la pàgina web són accessibles mitjançant el teclat per tal que els usuaris puguin navegar per la pàgina utilitzant la tecla Tab per accedir a tots els elements interactius.

 

Contingut Flexible

El contingut de la pàgina web s'adapta a diferents mides de pantalla i nivells de zoom, mantenint la seva funcionalitat i llegibilitat.

 • La pàgina és responsive i es visualitza correctament en dispositius mòbils i escriptoris.
 • Els usuaris poden ajustar la mida del text sense pèrdua de funcionalitat o contingut.

 

Navegació coherent

S'assegura la consistència al lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant.

 

Idioma

En les pàgines, l'idioma està especificat correctament.

 

Multinavegador

Les pàgines es visualitzen correctament en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

 

x